.Bạn vào phần Cài đặt/ Cài đặt cấu hình/ Thêm cấu hình riêng/ Chọn bộ đàm (hình cái loa).Tên tài khoản: Gì cũng được/ Điạ chỉ sever: 203.162.21.114/Cổng phụ: Tùy theo mạng "8080" mình đang dùng(lưu ý là ở máy đã có sẵn lên bạn k cần cài)/Tên thuê bao: Số điện thoại bạn đang sử dụng / Mật mã: mms/Miền: 203.162.21.114/Bí danh mặc định : Tùy ý/ Chọn điểm truy cập ưu tiên "Không"/ Các cài đặt điểm truy cập/Cổng phụ "Có" (viettel không dùng cái này).Địa chỉ Proxy: 203.162.21.114 (của mobi) 10.1.10.46 (của vina)/ Cũng không quan trọng lắm.Cổng phụ: 8080.Cài đặt sóng mang/ Điểm truy cập dữ liệu gói: m- wap, v-internet, m3- world (mobi, viettel, vina)/ Loại mạng "IPv4"..Kiểu xác nhận "Chuẩn".Tên thuê bao: mms/ Mật mã: mms.ok
>> Trang chủ

XtGem Forum catalog